Mooth zone

http://film-e-x.nazory.eu/img/custom/nazory.eu/f/film-e-x/718348-4b8c19d11e6d0.png


http://film-e-x.nazory.eu/img/custom/nazory.eu/f/film-e-x/718348-4b8c23208e195.png

http://mymadnmicro.napady.net/image/15967462 http://mymadnmicro.napady.net/image/15967464
http://mymadnmicro.napady.net/image/15967468 http://mymadnmicro.napady.net/img/custom/napady.net/m/mymadnmicro/718348-4b96874e84b60.png
http://mymadnmicro.napady.net/image/15967469 http://mymadnmicro.napady.net/image/15967465
http://mymadnmicro.napady.net/img/custom/napady.net/m/mymadnmicro/718348-4b9a96f96b8d4.png http://mymadnmicro.napady.net/image/15967463

http://mooth-zone.dobrodruh.net/img/custom/dobrodruh.net/m/mooth-zone/718348-4b8d6a501beb9.png


Web o hre Worms:4 
 
http://film-e-x.nazory.eu/img/custom/nazory.eu/f/film-e-x/718348-4b8c19cb94c75.png

TOPlist


Školský rád

1. V sychravých dňoch chodí študent do školy preto, aby si odpočinul a zoznámil sa s novými anekdotami.

2. Do školy chodí kedy chce, najlepšie po vyučovaní.

3. Ak vstúpi do triedy riaditeľ alebo iná povolaná osoba, pozdraví študent ľahkým kývnutím hlavy a dá nohy zo stola.

4. Z triedy odchádza študent ľubovoľne.

5. Pri vyučovaní leží na lavici, ak nehrá karty.

6. Ak nie je študent spokojný s výsledkom a známkou, dá to najavo hlasnými výkrikmi. Nepíska však na prsty, aby nevzbudil spiacich spolužiakov.

7. Osoby, ktoré stretne na chodbách, pozdraví hlasným "Čau". Zásadne sa neprezúva!

8. Ak je študent podráždený, predseda triedy včas upozorní učiteľa, aby žiaka ďalej nedráždil.

9. Študent ignoruje všetkých učiteľov, ale nebije ich. A keď áno, tak nie po hlave ...

10. Je disciplinovaní ku všetkým spolužiakom. Zaistí pivo, ak je na ňom rada.

11. Hrá len o peniaze. Keď to nevie, ostatní ho to naučia.

12. Svojvoľne ničí školský majetok, s cudzím jedná ako so svojím.

13. Ak je študent opitý, nerozptyľuje učiteľov svojim žvaněním a ide sa domov vyspať.

14. Keď niečo rozbije, samozrejme sa neprizná!!!

15. Za poriadok ručí služba, ktorá po zazvonení vybehne prvá z triedy. Ak nemá čas prebudiť spiacich spolužiakov a urobiť neporiadok, dokončí túto prácu upratovačka alebo školník.

16. Školské pomôcky nosí študent len vtedy, ak chýba študent z jeho kartového družstva.

17. Študent prichádza do školy s úsmevom a krabičkou cigariet vo vrecku!

18. Pri písomnom skúšaní, opisuje z ťahákov alebo od spolužiakov.

19. V prestávkach sa vetrajú zafajčené učebne - ak niekto vypadne z okna, ohlási to služba triednemu učiteľovi a ten si dotyčného vyradí zo zoznamu. Celá trieda sa zúčastní pohrebu.

20. Na konci roka, poďakujú profesori študentom za výdrž. Po tom si študenti rozoberú školu.