Mooth zone

http://film-e-x.nazory.eu/img/custom/nazory.eu/f/film-e-x/718348-4b8c19d11e6d0.png


http://film-e-x.nazory.eu/img/custom/nazory.eu/f/film-e-x/718348-4b8c23208e195.png

http://mymadnmicro.napady.net/image/15967462 http://mymadnmicro.napady.net/image/15967464
http://mymadnmicro.napady.net/image/15967468 http://mymadnmicro.napady.net/img/custom/napady.net/m/mymadnmicro/718348-4b96874e84b60.png
http://mymadnmicro.napady.net/image/15967469 http://mymadnmicro.napady.net/image/15967465
http://mymadnmicro.napady.net/img/custom/napady.net/m/mymadnmicro/718348-4b9a96f96b8d4.png http://mymadnmicro.napady.net/image/15967463

http://mooth-zone.dobrodruh.net/img/custom/dobrodruh.net/m/mooth-zone/718348-4b8d6a501beb9.png


Web o hre Worms:4 
 
http://film-e-x.nazory.eu/img/custom/nazory.eu/f/film-e-x/718348-4b8c19cb94c75.png

TOPlist


Popis PC

Hardware

Tie časťi vašho počítača do ktorých môžete kopnuť

Software

Tie časti vašho počítača ktoré nikdy nefungujú

Pevný disk

Tá čast počítača ktorá zatuhne v tú najmenj vhodnú cvílu

Prídavné zariadenia

Diely ktoré nejsu kompaktibilné s vašim počitačom

Tlačiareň

Súčasť výbavy počítača ktorá sa ucpe ked sa nedívate

Napájací kábel

Tá čast počítača ktorá je príliš krátka

Zálohovanie

Dôležita operácia ktorú nikdy nestihnete v čas

Restore

Postup ktorý funguje perfektne dokial ho nepotrebujete

Chybové hlásenia

Žiadosť o potvrdenie likvidácie vašich dát

Pamäť

Tá časť počítača ktoré neni nikdy dosť

Súbor

Složka ktorú v počitači nemôžete nikdy nájsť

Procesor

Tá časť počítača ktorá je vždy zastaralá

Nápoveda

Tá časť programu ktorá je totálne nezrozumitelná