Mooth zone

http://film-e-x.nazory.eu/img/custom/nazory.eu/f/film-e-x/718348-4b8c19d11e6d0.png


http://film-e-x.nazory.eu/img/custom/nazory.eu/f/film-e-x/718348-4b8c23208e195.png

http://mymadnmicro.napady.net/image/15967462 http://mymadnmicro.napady.net/image/15967464
http://mymadnmicro.napady.net/image/15967468 http://mymadnmicro.napady.net/img/custom/napady.net/m/mymadnmicro/718348-4b96874e84b60.png
http://mymadnmicro.napady.net/image/15967469 http://mymadnmicro.napady.net/image/15967465
http://mymadnmicro.napady.net/img/custom/napady.net/m/mymadnmicro/718348-4b9a96f96b8d4.png http://mymadnmicro.napady.net/image/15967463

http://mooth-zone.dobrodruh.net/img/custom/dobrodruh.net/m/mooth-zone/718348-4b8d6a501beb9.png


Web o hre Worms:4 
 
http://film-e-x.nazory.eu/img/custom/nazory.eu/f/film-e-x/718348-4b8c19cb94c75.png

TOPlist


Ako nahnevať v škole

1) Dohodnite sa so skupinou spolužiakov že během hodiny všetci v jeden okamžik spadnete zo svojich stoličiek
2) Dohodnite sa so skupinou spolužiakov že behem hodiny všetci v jeden okamžik hoďte svoje perá na zem
3) Prilepte štvrťku papiera na zem a sledujte, ako sa ju ľudia budú snažiť zdvihnúť
4) Vykrikuju počas hodiny nadhodil jedno slovo (napr. maslo)
5) Traf "omylom" učiteľa desiatou
6) Do seminárky napíšte ako zdroj informácií návod k televíznemu ovládaču
7) Zamieňajte mená historických osôb s menami svojich spolužiakov
8) PPiiššttee kkaažžddéé ppííssmmeennkkoo ddvvaakkrráátt ..
9) Povedzte učiteľom, že musíte domov, pretože vášho brata uniesli ufóni
10) Povedzte učiteľom, že nemôžete odovzdať seminárku do slovenčiny, pretože obsahuje dtátní tajomstvo, povedzte, že ju čítal šéf BIS a že je to na jednotku
11) Do hodiny výtvarnej prineste penové tužidlo na vlasy. To nastriekajte na výkres a povedzte učiteľovi, že sa téma dá vyjadriť len takouto abstraktnou formou. Penové tužidlá sú horľavé, využite to a svoje dielo potom zapáľte a vyhlási, že na tak geniálne umelecké dielo nie je ľudstvo ešte pripravené
12) Hoďte mandarínkou všetkou silou proti múru
13) Keď je učiteľ otočený čelom k tabuli, hádžte si desiatu
14) V hodine chémie vymyslite novo objavený prvej a pomenujte ho po svojom strýkovi
15) Miesto seminárky odovzdajte list sesternicu, keď sa to zistí, ospravedlňte sa a vysvetlí to tak, že ste jej omylom poslal tu seminárku a že jej hned napíšete či to pošle späť. Dodajte že sesternica býva na Sibíri.
16) Keď čítate v slovenčine nejaký dlhý článok, zastavte sa, vytiahnite desiatu a začnite jesť.
17) Chce po vás upratovačka nech sa prezúvate? Tak je povedzte že patríte pod priame velenie triedneho učiteľa a nikto iný vám nemá čo rozkazovať
18) Napište seminárku do dejepisu husím brkom
19) Noste do hodín matematiky počítadlo
20) Keď skončí posledná hodina nejakého predmetu v školskom roku, vyskočte radosťou, vezmite svoj zošit a pred učiteľom ho roztrhajte
21) Napíšte seminárku na jednu stranu a na ďalších 8