Mooth zone

http://film-e-x.nazory.eu/img/custom/nazory.eu/f/film-e-x/718348-4b8c19d11e6d0.png


http://film-e-x.nazory.eu/img/custom/nazory.eu/f/film-e-x/718348-4b8c23208e195.png

http://mymadnmicro.napady.net/image/15967462 http://mymadnmicro.napady.net/image/15967464
http://mymadnmicro.napady.net/image/15967468 http://mymadnmicro.napady.net/img/custom/napady.net/m/mymadnmicro/718348-4b96874e84b60.png
http://mymadnmicro.napady.net/image/15967469 http://mymadnmicro.napady.net/image/15967465
http://mymadnmicro.napady.net/img/custom/napady.net/m/mymadnmicro/718348-4b9a96f96b8d4.png http://mymadnmicro.napady.net/image/15967463

http://mooth-zone.dobrodruh.net/img/custom/dobrodruh.net/m/mooth-zone/718348-4b8d6a501beb9.png


Web o hre Worms:4 
 
http://film-e-x.nazory.eu/img/custom/nazory.eu/f/film-e-x/718348-4b8c19cb94c75.png

TOPlist


História

Už v 30. rokoch 20. storočia sa v USA objavujú ako prvotné prejavy graffiti-artu značky mladistvých rebelov v černošských štvrtiach New Yorku. Tieto znaky pôvodne odlišovali teritóriá jednotlivých gangov a giet.

60. roky - obrovský rozkvet graffiti spôsobený rozvojom priemyselnej výroby farieb v sprejoch. Graffiti sa rozširuje z Ameriky do veľkých miest Európy a Ázie a dokonca sa stáva dôležitým inspiračním momentom pre uznávaných umelcov, ktorí ho neskôr presadí aj v galériách (Andy Warhol, JM Basqiat, Keith Haring). Prvé graffiti v Českej republike sa objavilo okolo roku 1989 v Prahe na sídliskách Južného mesta. Dnes sa s ním môžeme stretnúť prakticky v každom väčšom meste, Ústí nad Labem nevynímajúc (Předlice, skate-park, serpentiny nad hotelom Vladimír, priestor pred predajňou SWIS atď). Ústecký graffiti-umelec SAKE 33, čiže Tomáš Jelínek a jemu podobní profesionáli v odbore už dnes bývajú hľadal aj pre komerčné účely