Mooth zone

http://film-e-x.nazory.eu/img/custom/nazory.eu/f/film-e-x/718348-4b8c19d11e6d0.png


http://film-e-x.nazory.eu/img/custom/nazory.eu/f/film-e-x/718348-4b8c23208e195.png

http://mymadnmicro.napady.net/image/15967462 http://mymadnmicro.napady.net/image/15967464
http://mymadnmicro.napady.net/image/15967468 http://mymadnmicro.napady.net/img/custom/napady.net/m/mymadnmicro/718348-4b96874e84b60.png
http://mymadnmicro.napady.net/image/15967469 http://mymadnmicro.napady.net/image/15967465
http://mymadnmicro.napady.net/img/custom/napady.net/m/mymadnmicro/718348-4b9a96f96b8d4.png http://mymadnmicro.napady.net/image/15967463

http://mooth-zone.dobrodruh.net/img/custom/dobrodruh.net/m/mooth-zone/718348-4b8d6a501beb9.png


Web o hre Worms:4 
 
http://film-e-x.nazory.eu/img/custom/nazory.eu/f/film-e-x/718348-4b8c19cb94c75.png

TOPlist


Graffiti Styls

Tag style
Writerov podpis vytvorený vlastným osobitým štýlom, ktorým sa prezentuje na zdích a rôznych verejných miestach.
Ide o najstaršiu techniku graffiti. Legendou potom bol už spomínaný TAKI 183. Cieľom je popularizovať
 writerove meno pokiaľ možno tak, aby bolo viditeľné takmer na každom mieste. Zo začiatku išlo čisto o obyčajný podpis, ktorý sa príliš ničím nelíšil od ostatných. Avšak v dnešnej dobe dokážeme identifikovať writera iba na základe jeho tagu. Každý má svoj vlastný štýl písania jednotlivých písmen.

Throw - Up
Písmená majú svoje špecifické črty a štýl. Význam Throw - upu je v zanechania jasne rozpoznateľného podpisu, ktorý je maľovaný ..
Throw-up sa často používa u bombing. Proces maľovania by zvyčajne nemal trvať dlhšie ako dve minúty. Proces malovánia hlavních rysov throw-upu býva často vykonávaný jedným ťahom.
Tvary písmen pripomínajúcich bubliny či mraky.

Blockbuster style
Je ďalším krokom vo vývoji graffiti a spôsobu maľovanie tvarov písmen. Tento štýl sa vyznačuje relatívne ľahko čtivým písmenami, ktoré sú dodané v pravouhlých alebo rovnoramenných krivkách. Tento štýl neponúka veľa alternatív pre modelovanie, a práve preto ho môžeme sledovať v takmer nezmenenej forme až dodnes. V tejto dobe ide o veľmi často používanú techniku, ktorú môžeme vidieť na železničných vagónoch a autách.

Simple style
Je základná technika a prvý krok pre začínajúceho writera. Vyznačuje sa nekomplikovaným tvary písmen. Písmená sú modelované oddelene, ale mala by vykazovat rysy a jednotu stylu. Nevyskytujú sa tu žiadne prídavné prvky. Vytvoriť si vlastný osobitý štýl maľovania písmen je základným predpokladom a schopnosti stať sa uznávaným writerom. Simple style sa často používa pri podpísaní crew alebo pri písaní dlhšieho textu.

Wild style
Možno charakterizovať za už náročnejší techniku. Písmená majú komplikovanejšie formu, miešajú sa medzi sebou v mnohých nezvyklých smeroch, čo sa odvíja od predstavivosti writera. Rovnako ako v simple style, aj tu sú písmená kompaktné v jednom štýle. Semi wild style je veľmi populárny štýl, pretože nie je časovo náročný a samotná kresba je vizuálne veľmi efektný a čitateľná. Vďaka tomu sa tento štýl stal veľmi obľúbeným u hip hopové komunity. U wild štýlu sú písmená komplikovanejšia, zostavenie liniek je viac chaotické, je tu viac doplňujúcich prvkov a ozdôb, spojenia písmen je sofistikovanejšie a teda menej čitateľné. Graffiti v štýle wild style je niekedy zložité dešifrovať aj pre samotného writera.

Complex style
Navazuje na wild style. Nájdeme tu viac ozdôb, prepojenia, prekrývanie obrysov, zrkadlových efektov atď Tento štýl sa vyznačuje väčšou slobodou spôsobu maľovanie písmen a nedodržiavanie pravidiel zachovávajúci abecedu.

3D style
Je úplne odlišný štýl. Nevyskytujú sa tu žiadne tradičné hlavné rysy a delenia medzi jednotlivými plochami je pomocí. Táto technika je veľmi kontroverzná. Niektorí writeri 3D považujú za vrchol, iní zase tvrdia, že tí ktorí maľujú 3D nie sú writeři, ale umelci-maliari. Štýl vznikol v 90. rokoch.

OWN style
Štýl ktorý sa neradí do tradičnej hiearchie graffiti štýlov. Do tejto skupiny sa zaraďujú writeri, ktorí sa neboja zaradiť nové prvky do té doby nepoznané. Hoci niekedy vyzerá, že graffiti týchto writerov spadá pod určitý konkrétny štýl, tieto kresby majú navyše osobité kúzlo, ktoré možno rozpoznať na prvý pohľad. Niekedy môžeme hovoriť aj o tzv Country style napríklad Švédsko alebo City style - napr Berlín, Paríž a pod